Polityka Prywatności

DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Informacje

DLA KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  1. Administratorem danych osobowych jest PHU JOLANDA – Jolanta Olbińska

  2. Firma  realizując Państwa zapytanie  nie udostępnia danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

  3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

  4. Cele przetwarzania : odpowiedź na zadane pytania lub postawione problemy w formularzu kontaktowym. Okres przechowywania danych – czas niezbędny potrzebny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania  przedstawionej w formularzu sprawy lub problemu.

  5. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

  6. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” *.

  7. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja br.) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl 

 

* Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.