Polityka Prywatności

DLA KLIENTA

Informacje

DLA KLIENTA - OSOBY FIZYCZNEJ

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ATK POLIMER T.KUBICKI

 2. Spółka realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży) nie udostępnia Państwa danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

 4. Cele przetwarzania :

  • realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam  od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o  ustawę o podatkach  PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)

  • profilowanie –Spółka nie prowadzi żadnych prac przy profilowaniu zautomatyzowanym

  • cel przetwarzania danych -zgodny z ustawą o podatkach –jak wyżej

 5. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

 6. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” * jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych , fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

 7. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja br.) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

 

* Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.